(+84) 024 3636 8006 / (+84) 024 3636 8007

VIRI's Blog

Online course by the ITC SME Academy

VIRI would like to share with you an online course by the ITC SME Academy. It might be helpful to all the member who belong to the private sector networks of SMEs and smallholders.

VIRI xin chia sẻ thông tin vềcác khóa học trực tuyến của Học viện ITC SMEdành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nội dung trongcáckhóa học này có thể giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hộ gia đình sản xuất nhỏ.

Yêu cầu đối với việc vận chuyển và khâu hậu cần
Khóa học giới thiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) về các yêu cầu đối với việc vận chuyển và khâu hậu cần cơ bản của hoạt động xuất khẩu, bao gồm vận chuyển hàng hóa qua biên giới, vận chuyển hàng không và thủ tục đóng gói. Nó cho thấy sự khác biệt trong vận hành thương mại trong nước và quốc tế, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về hoạt động vận hành và quản lý của mình đối với các hoạt động hậu cần.

Vui lòng tìm hiểu thông tin rõ hơn trên website:

https://learning.intracen.org/course/info.php?id=277

Đáp ứng các tiêu chuẩn cho chế biến nông sản:

Phần này tập trung vào các nhà chế biến nông sản, các nhà xuất khẩu và nông dân, khóa học này giới thiệu người tham gia về tầm quan trọng của tiêu chuẩn và hệ thống chất lượng cho ngành nông sản tập trungba sản phẩm: đậu, gia vị và dầuhướng dương. Nó nêu bật cách tiếp cận tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis Control Points) đối với an toàn thực phẩm và hướng dẫn quá trình chứng nhận cho người tham gia, nhấn mạnh mối quan hệ của HACCP với các yêu cầu về an toàn thực phẩm khác. Bạn có thể đăng ký tham gia khóa học tại đây:

https://learning.intracen.org/course/info.php?id=262

Xây dựng các thông tin dịch vụ thương mại

Khóa học này giới thiệu các nguyên tắc và thực hànhtốt nhất cho việc hoạch định và quản lý dịch vụ thông tin thương mại. Nó cũng khái niệm hóa các dịch vụ thông tin tập trung vào doanh nghiệp để từ đó có thể đưa ra những quyết định thông tin tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Bạn có thể đăng ký tại đây:

https://learning.intracen.org/course/info.php?id=145