(+84) 024 3636 8006 / (+84) 024 3636 8007

VIRI's Blog

SỰ KIỆN: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BỀN VỮNG

Ngày 6/6, Viện Nghiên cứu Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI) phối hợp với Công ty Liên minh xanh (Green Net) tổ chức sự kiện “Giới thiệu sản phẩm bền vững” tại Khách sạn Intercontinental – Hồ Tây, Hà Nội, đây là sự kiện thứ năm trong chuỗi các sự kiện tương tự tại Huế và Hà Nội. Sự kiện diễn ra với sự tham gia của hơn 100 khách mời từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt có sự hiện diện của các khách mời đặc biệt: Về phía các khách mời: 1. Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc và phu nhân Bà Anita Malhotra 2. Bà. Nguyễn Thu Huyền, Điều phối viên của GEF, UNDP 3. Ông Hoàng Thanh, Bà Hồng Anh và Bà Kim Thu, Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam 4. Ông Nagase, Bà Miki, Ông Shibasaki và đồng nghiệp, JICA Vietnam 5. Ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc WWF Việt Nam Về phía Dự án: 6. Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Trường Sơn Xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế 7. Ông Đỗ Đăng Tèo, Phó giám đốc Văn phòng dự án Trường Sơn Xanh Và nhiều các vị khách quý khách đến cả từ Việt Nam và Quốc tế, đồng thời có sự hiện diện của các đơn vị truyền thông từ Vietnam News, Sketch Magazines và Friend Heritage Đặc biệt, chủ nhân của sự kiện là những nghệ nhân đến từ hai vùng núi của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc huyện Nam Đông và A Lưới cũng như nhóm người khuyết tật đến từ cơ sở sản xuất Q&A, Hà Nội Thông qua chuỗi sự kiện này, VIRI và Green Net muốn mang đến những thông điệp ý nghĩa về sản xuất bền vững, tiêu thụ có trách nhiệm và bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo vệ các sinh vật quý hiếm như Sao La được ví như là “Kỳ lân châu Á” của dãy núi Trường Sơn. Một phần của việc bán các sản phẩm sẽ được đóng góp cho Quỹ quản lý rừng địa phương. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cửa hàng Emporium - đối tác chính trong việc bán và phân phối các sản phẩm của chúng tôi và khách sạn InterContinental đã hỗ trợ chúng tôi cho sự kiện này. Sự kiện này là chuỗi hoạt động của tiểu dự án “ Sản xuất và tiêu dùng bền vững” do Dự án Trường sơn Xanh của USAID tài trợ với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân sống gần bìa rừng nhằm giảm nạn săn bắt động vật hoang dã và nhằm bảo tồn đa dạng sinh học. Như chúng ta đã biết, hiện nay các hệ sinh thái tự nhiên đã trở nên yếu ớt, mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ con người với những tác động ngày càng bất lợi đến thế giới tự nhiên. Điều này đã khiến cho tài nguyên thiên nhiên ngày một cạn kiệt trong khi đó sinh kế của người dân, nhất là các đồng bào dân tộc miền núi ngày càng trở nên khó khăn hơn. VIRI và Green Net đã làm việc với những người dân địa phương về sản xuất bền vững các sản phẩm địa phương như sản phẩm thủ công mỹ nghệ và thảo dược. Trong đó chúng tôi đã đạt được một số kết quả đáng kể ban đầu. Nhóm sản xuất cảm thấy vô cùng tự hào khi chính tay mình sản xuất ra các sản phẩm chất lượng. Họ rất vui khi các sản phẩm của họ được giới thiệu và bán tại các cửa hàng khác nhau ở Hà Nội và Huế và đặc biệt họ rất vui mừng vì được đóng góp một phần doanh thu từ sản phẩm bán được cho Quỹ quản lý rừng cộng đồng địa phương Sự thành công bước đầu hôm nay chính là từ sự nỗ lực của bà con dân tộc các địa phương – VIRI chúng tôi chỉ là những người hỗ trợ họ kết nối tiêu thụ sản phẩm và giúp họ nhận ra rằng quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, đó chính là con đường sống cho chính con người và muôn loài trong các hệ sinh thái tự nhiên. Chúng tôi cảm thấy vui mừng vì được kết nối cùng với quý vị vì một mục đích tốt đẹp, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ chia sẻ và truyền cảm hứng cho những người khác về việc sản xuất và tiêu thụ có trách nhiệm – Mục tiêu số 12 trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc – điều này sẽ góp phần mang lại cuộc sống thịnh vượng và bền vững cho con người và trái đất.

Read more

THE EVENT: INTRODUCING SUSTAINABLE PRODUCTS

On June 06, Vietnam Rural Industries Research and Development Institute (VIRI) cooperates with Green Net Company organized the event "Introduction of sustainable products" in InterContinental hotel – Hanoi Westlake. This is our final event in a series of five  on this subject that we have conducted over the last few months in Hue and Hanoi. There were more than 100 participants from different sectors, especially there were represented from dinguished guests: Relating to our guests: 1. Mr. Kamal Malhotra, the United Nations Resident Coordinator and his wife, madam Anita Malhotra 2. Ms. Nguyen Thu Huyen, Cordinator of the GEF, UNDP 3. Mr. Hoang Thanh, Ms. Hong Anh and Ms. Kim Thu from the European Delegation to Vietnam 4. Mr. Nagase, Ms. Miki, Mr. Shibasaki and colleagues from JICA Vietnam 5. Dr. Van Ngoc Thinh, Director of WWF Vietnam Relating to the project:  Mr. Nguyen Dai Anh Tuan, Head of Project Management Board of Green Anamite project in Thua Thien Hue province  Mr. Do Dang Teo, vice director of Ecodit office As well as our valuable guests both  Vietnamese, and International and members of the news media from Vietnam News, Sketch magazines and Friend Heritage. Especially, the owners of the event are artisans from two mountainous areas of Thua Thien Hue province, those of Nam Dong and A Luoi districts as well as members of the group Q&A, who are a group of manufacturers comprised of people with mentally and physical disabilities. Through these series of events, The Green Anamite Program of the USAID, VIRI and the Green Alliance Company want to bring meaningful messages about sustainable production, responsible consumption and biodiversity conservation, especially the protection of rare and precious creatures such as Sao La - an "Asian unicorn" endemic to the Central Truong Son region. A part of sale of the products will be contribute to local forest management fund. We would like to express our sincere thanks to Emporium shop – our partner in the sale of our products, and the hotel InterContinental for their joint support of this event. This event belongs to the activities package of the sub project “Sustainable production and responsible consumption” granted by the Green Anamite faction of  USAid. The purpose of the sub-project is to increase the livelihoods of people living near forests, in order to reduce the illegal activities such as poaching, and thus to conserve bio-diversity As we know, our natural systems are weakened day by day due to unsustainable activities of human beings. In Central Vietnam, this puts particular pressure on the forests. But still the local people who live around the forests  need to make a living. So we have a challenge to support both the forests and also the indigenous peoples of those areas. That is why we are working to establish methods by which to support these vulnerable peoples, and at the same time not to exploit the delicate and ecologically important environments in which they live.  VIRI and Green Net has been working with local forest people on sustainable production of local products such as handicraft and herbal products. In this we have achieved some remarkable results. At the same time these people have gained some sense of reliance and integrity into their lives. Also the satisfaction of creating beautiful products. They are very happy that their products are introduced and sold at different shops in Hanoi and Hue and especially they are delight to contribute part of the revenue generated from their products to the local Forest management Fund The first success comes from the great efforts of local people – VIRI, we are just the facilitator to support them realize that protecting and using sustainable natural resources is the way for our human-beings to live in peace and harmony on the earth and to preserve the Earth for our future generations. We are happy to be connected here together for such a good purpose, and to share with and inspire others  in the benefits of  sustainable production and consumption – Goal No. 12 in the SDGs which will create prosperity for humans and health for the earth.

Read more

THE EVENT: INTRODUCING SUSTAINABLE PRODUCTS

On June 06, Vietnam Rural Industries Research and Development Institute (VIRI) cooperates with Green Net Company organized the event "Introduction of sustainable products" in InterContinental hotel – Hanoi Westlake. This is our final event in a series of five  on this subject that we have conducted over the last few months in Hue and Hanoi. There were more than 100 participants from different sectors, especially there were represented from dinguished guests: Relating to our guests: 1. Mr. Kamal Malhotra, the United Nations Resident Coordinator and his wife, madam Anita Malhotra 2. Ms. Nguyen Thu Huyen, Cordinator of the GEF, UNDP 3. Mr. Hoang Thanh, Ms. Hong Anh and Ms. Kim Thu from the European Delegation to Vietnam 4. Mr. Nagase, Ms. Miki, Mr. Shibasaki and colleagues from JICA Vietnam 5. Dr. Van Ngoc Thinh, Director of WWF Vietnam Relating to the project:  Mr. Nguyen Dai Anh Tuan, Head of Project Management Board of Green Anamite project in Thua Thien Hue province  Mr. Do Dang Teo, vice director of Ecodit office As well as our valuable guests both  Vietnamese, and International and members of the news media from Vietnam News, Sketch magazines and Friend Heritage. Especially, the owners of the event are artisans from two mountainous areas of Thua Thien Hue province, those of Nam Dong and A Luoi districts as well as members of the group Q&A, who are a group of manufacturers comprised of people with mentally and physical disabilities. Through these series of events, The Green Anamite Program of the USAID, VIRI and the Green Alliance Company want to bring meaningful messages about sustainable production, responsible consumption and biodiversity conservation, especially the protection of rare and precious creatures such as Sao La - an "Asian unicorn" endemic to the Central Truong Son region. A part of sale of the products will be contribute to local forest management fund. We would like to express our sincere thanks to Emporium shop – our partner in the sale of our products, and the hotel InterContinental for their joint support of this event. This event belongs to the activities package of the sub project “Sustainable production and responsible consumption” granted by the Green Anamite faction of  USAid. The purpose of the sub-project is to increase the livelihoods of people living near forests, in order to reduce the illegal activities such as poaching, and thus to conserve bio-diversity As we know, our natural systems are weakened day by day due to unsustainable activities of human beings. In Central Vietnam, this puts particular pressure on the forests. But still the local people who live around the forests  need to make a living. So we have a challenge to support both the forests and also the indigenous peoples of those areas. That is why we are working to establish methods by which to support these vulnerable peoples, and at the same time not to exploit the delicate and ecologically important environments in which they live.  VIRI and Green Net has been working with local forest people on sustainable production of local products such as handicraft and herbal products. In this we have achieved some remarkable results. At the same time these people have gained some sense of reliance and integrity into their lives. Also the satisfaction of creating beautiful products. They are very happy that their products are introduced and sold at different shops in Hanoi and Hue and especially they are delight to contribute part of the revenue generated from their products to the local Forest management Fund The first success comes from the great efforts of local people – VIRI, we are just the facilitator to support them realize that protecting and using sustainable natural resources is the way for our human-beings to live in peace and harmony on the earth and to preserve the Earth for our future generations. We are happy to be connected here together for such a good purpose, and to share with and inspire others  in the benefits of  sustainable production and consumption – Goal No. 12 in the SDGs which will create prosperity for humans and health for the earth.

Read more

Code of Conduct of customers

It is a great honor that VIRI has a network of social responsible customers who are willing to support buying products from disadvantaged people, especially women and indigenous people. Below are codes of conduct that customers agreed for producers from Thua Thien Hue province in order to contribute to livelihood improvement and biodiversity conservation.

Read more