Home » Blog » Tạo đồng thuận trong cộng đồng đem lại lợi ích kinh tế

VIRI's Blog

Tạo đồng thuận trong cộng đồng đem lại lợi ích kinh tế

Dự án cùng UBND xã, lãnh đạo thôn đã vận động người dân cùng ký cam kết thu hoạch thảo quả đúng thời điểm, đưa ra biện pháp chống hiện tượng trộm thảo quả. Nhờ đó, sản lượng thảo quả thu hoạch trong năm sau tăng gấp 20% so với các năm trước. Chất lượng thảo quả tốt hơn do việc thu hoạch đúng thời vụ, điều này dẫn đến giá bán của người dân được tăng lên 15-20% một cách đồng đều cho tất cả các hộ sản xuất thảo quả.

Dự án: “Nâng cao năng lực cho phụ nữ thông qua các nỗ lực cộng đồng, huyện Sapa,tỉnh Lào Cai” triển khai từ năm 2011 – 2014. Dự án do tổ chức ICCO tài trợ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI) là đơn vị thực hiện.

Trong quá trình triển khai dự án, VIRI và Hội phụ nữ huyện Sapa đã thành lập các nhóm thảo quả gồm các thành viên là bà con dân tộc H’mông tại xã San Sả Hồ.VIRI thực hiện tập huấn cho nhóm thảo quả về quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch thảo quả bền vững, cách sấy thảo quả tiết kiệm, cách sử dụng phần cuống thảo quả để làm tinh dầu (cuống thảo quả trước đây người dân không sử dụng vào bất cứ việc gì) và đặc biệt là nội quy thôn bản về thu hoạch thảo quả nhằm tạo sức mạnh trọng việc đàm phán giá với thương lái. 

Trước đây, người dân thu hoạch thảo quả rất sớm do nhu cầu cần tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày hoặc tâm lý người dân sợ mất trộm thảo quả. Thảo quả thu non bán giá thấp, thường xuyên bị tư thương ép giá do chất lượng không đồng đều. Dự án cùng UBND xã, lãnh đạo thôn đã vận động người dân cùng ký cam kết thu hoạch thảo quả đúng thời điểm, đưa ra biện pháp chống hiện tượng trộm thảo quả. Nhờ đó, sản lượng thảo quả thu hoạch trong năm sau tăng gấp 20% so với các năm trước. Chất lượng thảo quả tốt hơn do việc thu hoạch đúng thời vụ, điều này dẫn đến giá bán của người dân được tăng lên 15-20% một cách đồng đều cho tất cả các hộ sản xuất thảo quả.

Các hoạt động trên đã có tác động tích cực đến đời sống của những người tham gia như: Ý thức khai thác bền vững, thu nhập tăng do tăng sản lượng, chất lượng và giá bán, thu nhập thêm từ việc chiết xuất tinh dầu từ phần cuống thảo quả là phần trước đây không sử dụng. Đặc biệt, quy chế thôn bản giúp bà con chủ động trong việc đàm phán giá cả với thương lái, không bị thương lái ép giá, chủ động thời vụ thu hoạch, thu nhập tăng cao hơn, tác động tích cực hơn cho môi trường và xã hội.