Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam

Chào mừng quý vị đến với trang web của Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) – một trong những tổ chức khoa học công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn bền vững ở Việt Nam. VIRI thành lập từ năm 1997 bởi Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam và được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, VIRI hỗ trợ sự phát triển bền vững ngành nghề nông thôn trong suốt 25 năm qua.

Các hoạt động chính của VIRI bao gồm: Nghiên cứu và tư vấn, chuyển giao công nghệ và các hoạt động phát triển cộng đồng. Sứ mệnh của chúng tôi là đưa những thành quả từ nghiên cứu vào việc đầu tư phát triển nhằm tăng cường tính bền vững, năng suất và hiệu quả của ngành nghề nông thôn giúp nâng cao đời sống của người dân nghèo, tạo cơ hội cho phụ nữ và bảo vệ môi trường.

Trong 25 năm hoạt động, VIRI đã nỗ lực góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội, cân bằng hoạt động ngành nghề giữa đô thị và nông thôn, đa dạng hoá thu nhập nông thôn, xúc tiến sản xuất và tiêu thụ bền vững, đặc biệt thông qua các hoạt động tạo thu nhập bền vững ở địa phương làm chậm lại sự di chuyển lao động từ nông thôn ra đô thị cũng như tăng cường vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

VIRI đã hỗ trợ chuyên sâu trên 300 doanh nghiệp, hợp tác xã;  60.000  hộ hưởng lợi trực tiếp, trong đó 80% là phụ nữ; 1.200 doanh nghiệp được đào tạo;  500.000 người được đào tạo về tiêu dùng bền vững; 70 công nghệ được chuyển giao; 1.200 sự kiện truyền thông, nâng cao nhận thức; hỗ trợ xuất khẩu sang 20 thị trường mới, đem lại tác động tích cực về sản xuất bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm thiểu các tác động biến đổi khí hậu, kết nối thị trường. Rất nhiều đơn vị do VIRI trực tiếp hỗ trợ trở thành các doanh nghiệp tiên phong về kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội bền vững ở địa phương.

VIRI đã làm việc với trên 30 quốc gia và các tổ chức quốc tế cho các dự án nghiên cứu, phát triển và vận động chính sách tại Việt Nam và cộng đồng các nước ASEAN.

VIRI cam kết phát triển bền vững ngành nghề nông thôn ở Việt Nam, chúng tôi đã và đang hợp tác với tổ chức Việt Nam và quốc tế để nghiên cứu, ứng dụng, thực hiện các sáng kiến và dự án phát triển cũng như vận động chính sách tại Việt Nam và cộng đồng các nước ASEAN.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến VIRI.

Viện trưởng

TS. Nguyễn Bảo Thoa

Các dự án đang thực hiện

Dự án đã thực hiện

125

Người hưởng lợi

50,000

Nhóm sản xuất

217

Tình nguyện viên

25

Upcoming events

 • 11 2023

  The Eco Fair project will participate the Annual Meeting: Sustainable consumption and production: Trends and Opportunities”

  After three years of implementation, the project: Promotion of supply and demand of Eco-Fair Agri-food processing products in Vietnam) has achieved great success with positive impacts recognized by the European Union, the Switch Asia program, DCRD, Vietrade, Associations, and business units participating in the project. Therefore, with the nomination of the Switch Asia Program, the Eco Fair project will participate the Annual Meeting: Sustainable consumption and production: Trends and Opportunities” in Bangkok on 21 November 2023 at the Session on Agrifood. The meeting aim to share experiences from private sectors on best practices and how to achieve agri and food sustainable consumption and collecting the ideas on how private sectors can promote agri and food sustainable consumption and how to collaborate with government and other stakeholders to achieve ag and food sustainable consumption. And Eco Fair project will share about these topic below:

  1) The benefits of green procurement and ecolabel food

  2) Some examples of successful implementation of green procurement and ecolabel food products and best practices to achieve them.

  3) The challenges in delivering a green market for sustainable agriculture and food consumption and recommendations to collaborate with private sectors, government and other stakeholders to promote ag and food sustainable consumption.

 • 10 2023

  VIRI will join the SWITCH-Asia Programme 5th Annual Meeting

  VIRI will join the SWITCH-Asia Programme 5th Annual Meeting from 9-10 October 2023 in Jakarta, Indonesia.

  The Annual Meeting shall focus on discussing strategies that make impact of the SWITCH-Asia Grant Projects more profound and lasting; exploring potential avenues of connecting knowledge of grants and policy making processes; Exchange ideas and share insights on developing and mainstreaming SCP and circular economy practices; promoting the co-creation of innovative SCP solutions and to strengthen mutual learning between grant projects and policy advisory, optimizing the overall efficacy, reach, and sustainability of SCP initiatives; offering the stakeholders of the Programme an opportunity to discuss, plan and innovate together towards joint multi-country SCP initiatives in the framework of the PSCl facilitating development of ideas for future technical assistance of the SWITCH-Asia Policy Support Component (PSC).

  The Eco-Fair project funded by EU-Switch Asia program (2020-2023) will have a display booth to disseminate results and impact of the project at this Switch Asia Annual Meeting.

 • 11 2022

  Eco Fair Project joins EU side event COP27

  Dr. Nguyen Bao Thoa, director of the Project “Promotion of supply and demand of Eco-Fair agri-food processing products in Vietnam” (Eco Fair project) (led by VIRI), will be speaker at the EU side event COP27 in Nov. 09, 2022 in Egypt: Recipes for change: how a sustainable food system can curb carbon emissions The event will show-case the role of circular economy approaches in curbing emissions along the food value-chain providing successful examples funded by the EU through its SWITCH regional programmes in Asia, Africa and the Mediterranean. Lastly, it will provide visibility to the implementation of the external dimension of the EU “From Farm to Fork Strategy” and the “EU Circular Economy Action Plan”. The event specific objectives are to highlight circular economy and other policy approaches that accelerate the transition of the agri-food value-chain to a low-carbon industry in partner countries; showcase examples of low-carbon agri-food enterprises (notably MSMEs) supported by the EU SWITCH regional programmes; and engage youth and the general public by promoting low-carbon nutrition and lifestyles. The Eco-Fair project is very active on these objectives and will share Vietnam experience on eco-fair promotion, which is expected to be a valuable contribution to this panel

Câu chuyện thành công

Hãy tham gia hành trình Thương Mại Công Bằng với chúng tôi

http://fairtrade.org.vn